© 2023 by Mission Gallery. Proudly created with Wix.com 

500 Terry Francois St. San Francisco, CA 94158

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean

Etap II Badanie kliniczne kostki lustrzanej ( Cube Mirror)

Autyzm

Informacje ogólne

  • Data rozpoczęcia badania : 04.012.2018 

  • Okres trwania : 6 miesięcy

  • Rodzaj badania: Badanie kliniczne z podwójnie ślepą próbą w pojedynczym ośrodkiem z randomizacją i kontrolą.

Limit osób biorących udział w badaniu klinicznym : 100 

Data rozoczęcia i zakończenia naboru zgłoszeń :

  • 21.08.2018- 17.11.2018

Kto może uczestniczyć w badaniu

 

Dzieci i młodzież w dowolnym wieku z zdiagnozowanym autyzmem bądź spektrum autyzmu

 

Lista ośrodków i miast w których będzie przeprowadzane badanie

Kinetic Centrum Nowoczesnej Audiologii   

 

  • Ulica Wspólna 1                 Bydgoszcz​

  • Ulica Paderewskiego 159   Warszawa

  • Ulica Dworcowa 58/6         Gliwice 

Zgłoszenia wraz z wykonanymi wynikami badań krwi ( lista w kwalifikacji)  należy wysłać na adres email: biuro@kinetic-cna.pl bądź adres siedziby firmy: ulica Żurawia 43 00-680 Warszawa, Kinetic Centrum Nowoczesnej Audiologii z dopiskiem badanie kliniczne

Ważne !

 

Wszystkich rodziców którzy chcą uczestniczyć w badaniu klinicznym, prosimy o wykonanie wymienionych powyżej testów w celu kwalifikacji do badania klinicznego.

 

 

Niezbędne badania krwi wymagane do kwalifikacji

Pacjentowi z autyzmem towarzyszy wiele dysfunkcji układu nerwowego. Zadaniem kostki lustrzanej jest zwiększenie populacji neuronów lustrzanych oraz rozwój ich umiejętności przewidywania. Celem badania klinicznego jest zatem ocena możlwości rozwoju neuronów lustrzanych za pomocą terapii kostką w okresie szesciu miesięcy. Oprócz samej terapii czynnikiem rozwojowym samych neuronów lustrzanych są również

 

a) Białka neurotroficzne BDNF pochodzenia mózgowego

b) Poziom seorotoniny i dopaminy jako neuroprzekaźnik

c) Poziom cholesterolu i stosunek cholesterolu HDL i LDL 

d) Poziom glukozy we krwi

e) Poziom białek insulinowych IGF-3

f) Poziom kwasów tłuszczowych i ich stosunek omega 3 / omega 6 PUFA we krwi 

Zbyt niskie stężenie białek neurotroficznych BDNF bądź zaburzony stosunek cholesterolu HDL - LDL, Omega 3/6 we krwi  doprowadzają do słabszego wpływu terapii na rozwój neuronów a tym samym zaniżają wynik badania klinicznego.

 

Zaburzony, bądź niski poziom badań krwi nie dyskwalifikują pacjenta do wzięcia udziału, jednak wyniki wymagają poprawy przed rozpoczęciem badania. Jeżeli wynik białek neurotroficznych BDNF, serotoniny, dopaminy, IGF-3 bądź Omega 3/6 są zaburzone prosimy o zalogowanie się na portal pacjenta (w menu - dieta) aby zastosować dietę i suplementację które w znaczący sposób podwyższą wymagane czynniki do prawidłowych poziomów. Jeżeli okres trwania regulacji czynników będzie dłuższy i nie zdążą Państwo z ich wyrównaniem do obecnie prowadzonego badania, będziemy prowadzić kolejne badanie w grudniu w którym mogą Państwo wziąć udział już z prawidłowymi wynikami krwi.

Przykład prawidłowych wyników badań

Białka neurotroficzne BDNF                  Serotonina 

18.3 - 31.4 ng/ml                                         80-400 μg/l

Cholesterol                                               Omega 6/3 PUFA

HDL - 75 mg/dl                                         4:1

LDL - 75 mg/dl

Organizator badań krwi

 

Poziom białek neurotroficznych BDNF pochodzenia mózgowego oraz wyszystkie inne badania oprócz poziomu omega3/omega 6 PUFA wykonają Państwo w laboratorium Synevo w całej Polsce

Omega 3/6 PUFA test

Poziom kwasu omega 3/omega 6 PUFA nie jest dostępny jako badanie laboratoryjne krwi w Polsce. Zachęcamy Państwa do zamówienia testu słuchej krwi PUFA który jest wysyłany do naszego laboratorium w Norwegii VITAS. Test wysyłany jest do Państwa przez naszą przychodnię, wykonane badanie należy przesłać na adres laboratirum podany w instrukcji. Wyniki są dostępne online na stronie laboratorium. Zakup testów  możliwy po zalogowaniu, dostępne w zakładce badania kliniczne.

W razie pytań prosimy o wiadomość email pod adresem biuro@kinetic-cna.pl bądź numer telefonu +48 500 015 560